PERMOHONAN JAWATAN OPERATOR LOJI R31. MAKLUMAT PERIBADI

No Kad Pengenalan *: *Cth: 801206069402
Warna :
Tempat Dikeluarkan :
Nama *40 aksara sahaja: Umur Pada Tarikh Tutup Iklan * :
Alamat : Tarikh Lahir :  Sila Pilih Tarikh
: Tempat Lahir :
: Poskod :
Bandar : Negeri :
No. Telefon : No. Telefon Bimbit * :
Jantina * : Keturunan :
Agama : Email * :
Kewarganegaraan : No. Sijil Kewarganegaraan :
Status :
Nama Suami/Isteri : Bilangan Anak :
No. Ahli KWSP(EPF) : No. Cukai Pendapatan :
Nama Ibu/Bapa/Penjaga :
Alamat Ibu/Bapa/Penjaga : Pekerjaan Ibu/Bapa/Penjaga :
: Bahasa Pertuturan : 1. 2.
: Bahasa Tulisan : 1. 2.
Laman Facebook :
Adakah anda golongan Orang Kelainan Upaya(OKU)? : Adakah anda Orang Kelainan Upaya(OKU) yang berdaftar? :
  :
Adakah anda penerima bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat? : Adakah anda penerima bantuan Program Kesejahteraan Rakyat? :
2. MAKLUMAT PENGAJIAN
Tamat Darjah 6 Sekolah Bantuan Penuh Kerajaan:
Keputusan Peperiksaan PMR/SRP/LCE atau Setaraf *
Tahun *:
Jenis Sijil * :
  :
Pangkat:
Pemohon hanya boleh mengisikan keputusan maksimum 10 matapelajaran sahaja. Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik dan Pendidikan Islam adalah subjek yang wajib diisi.
Bagi sijil PMR, sila pilih gred A hingga E dan bagi sijil SRP/LCE, sila pilih gred 1-9
MATAPELAJARAN GRED
Keputusan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM/MCE/SPM(V)/SPVM/SPM Mengikut Sistem Terbuka atau Setaraf) *
Tahun :
Jenis Sijil :
Pangkat:
Ujian Lisan Bahasa Melayu :
Pemohon hanya boleh mengisikan keputusan maksimum 10 matapelajaran sahaja. Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik dan Pendidikan Islam adalah subjek yang wajib diisi.
MATAPELAJARAN GRED
Sijil-Sijil Yang Diiktiraf *
Sijil Kecekapan Pemandu Enjin Pembakaran Dalam (I.C):
Pangkat:
Sijil Kecekapan Enjim Stim/Dandang:
Pangkat:
3. KEGIATAN LUAR
Sukan Dan Taraf Perwakilan Semasa di Sekolah/Kolej/Universiti *
SUKAN
PERINGKAT
1.
2.
3.
Kelab/Persatuan Dan Taraf Perwakilan Semasa di Sekolah/Kolej/Universiti *
NAMA PERSATUAN
JAWATAN
PERINGKAT
1.
2.
3.
4. PENGALAMAN KERJA
Sebutkan Butir-butir Jawatan Atau Pekerjaan Dahulu dan Sekarang*
JAWATAN
RINGKASAN TUGAS
NAMA & ALAMAT MAJIKAN
GAJI POKOK SEBULAN
DARI
HINGGA
1.
 Sila Pilih Tarikh
 Sila Pilih Tarikh
2.
 Sila Pilih Tarikh
 Sila Pilih Tarikh
3.
 Sila Pilih Tarikh
 Sila Pilih Tarikh
4. Pernah bekerja di perkhidmatan awam? * :
5. REKOD LATIHAN/KURSUS
Sebutkan Butir-butir Latihan/Kursus Yang Telah Diikuti*
NAMA KURSUS
DARI
HINGGA
ANJURAN
TEMPAT
KEPUTUSAN
1.
 Sila Pilih Tarikh
 Sila Pilih Tarikh
2.
 Sila Pilih Tarikh
 Sila Pilih Tarikh
3.
 Sila Pilih Tarikh
 Sila Pilih Tarikh
6. MEMANDU
Lesen Memandu
Kelas:  (B2, D...)
Tarikh Diperolehi:  Sila Pilih Tarikh
Tarikh Tamat:  Sila Pilih Tarikh
7. PERAKUAN DIRI
Sebutkan nama 2 orang selain daripada saudara mara atau Majikan yang mengenali tuan/puan dan yang akan memberi perakuan mengenai diri tuan/puan *
Perakuan Diri 1
Nama *:
Alamat * :
:
:
Pekerjaan *: No. Telefon *:
Perakuan Diri 2
Nama *:
Alamat * :
:
:
Pekerjaan *: No. Telefon *:

* Sila Pastikan Maklumat Anda Adalah Lengkap Dan Betul Sebelum Klik Butang Hantar.